HOME

JOURNAL BOREC

ABOUT US

CONTACT

LINKS

2016

2015

2014

2013

2012

2005-2011

impresum

BOREC 694-697
FINANCIALIZACIJA editor. Dragan Nikčević et al.


Uvodnik

Jan Toporowski
Neologizem kot teoretska inovacija v ekonomiji: primer financializacije: nova doba ali stara zgodba?

Kostas Lapavicas
K teoriji financializacije

Anej Korsika
Kapital, profit in kriza

Sašo Furlan
Politična ekonomija finančnih derivatov

Dick Bryan, Randy Martin in Mike Rafferty
Financializacija in Marx: finančna prenova dela in kapitala

Engelbert Stockhammer
Neoliberalizem, razporeditev dohodka in vzroki krize

Joachim Becker
Financializacija v Vzhodni Evropi: od psevdorazcveta do krize

Thomas Marois
Prispevek k razumevanju razraščajočega se finančnega kapitalizma

Primož Krašovec
Družbena (re)produkcija in človeški kapital

AUTHOR'S ABSTRACTS

> order printed publication

254 pages, price 15€

 

 

BOREC 690-693

Božo Repe: Velja govorjena beseda
Govor za proslavo v Dražgošah, 13. 1. 2013)

ARHIVI SPOMINA
Majda Senčar: Okruški (črtice)
Simona Zorko: Rdeč nagelj za spomin (spremna beseda)
Stanislav Južnič: Dedek in stric na razpotju: v spomin na Ladislava Kiauto

HORIZONTI ZGODOVINE
Anej Korsika: Politične implikacije Postonove teoretske prenove marksizma
Moishe Postone: Lukács in dialektična kritika kapitalizma
Moishe Postone: Teoretizirati sodobni svet: Robert Brenner, Giovanni Arrighi, David Harvey
Sašo Furlan: Vrednostna forma, abstraktno delo in denar

FUMETNOST IN STVARNOST
Jan Baudouin de Courtenay: Vpliv jezika na svetovni nazor in na razpoloženje
Peter Weiss:Iz življenja in dela poljskega jezikoslovca Jana Baudouina de Courtenayja (Spremna beseda)
Maja Murnik: Oder 57: začetki gledaliških inovacij v specifičnih družbenopolitičnih razmerah


ODMEVI IN OCENE
Tea Hvala: Kaj je ostalo od feministične levice?
Andrej Adam: Marxovo pojmovanje odtujitve
Tanja Česen: Družbena pogodba in enakost ljudi kot temelj sodobne socialne Evrope
Mitja Peruš: Zakaj je potrošništvo samomorilsko?
Cvetka Hedžet Tóth: Pravica do upora – etični imperativ; I del: Antropologija uporništva

AUTHOR'S ABSTRACTS

> order printed publication

256  pages, price 15 €