HOME

JOURNAL BOREC

ABOUT US

CONTACT

LINKS

2016

2015

2014

2013

2012

2005-2011

impresum

BOREC 727-729

ARHIVI SPOMINA
Maca Jogan: NOB in slovenski zgodovinski spomin (Ob 75. obletnici ustanovitve OF)  | Urša Pajk: Življenje za bodečo žico (Spomini Marije Mari Pajk) | Germaine Tillion: Pomlad (I. dejanje iz taboriščne operete Ferfikbarica v peklu, 1944) | Claire Andreiu: Spremna beseda

HORIZONTI ZGODOVINE
Liljana Burcar: Institucionalni patriarhat kot operativna zakonitost kapitalizma | Tibor Rutar: Avtonomizem za digitalno dobo: kritika Fuchsove teorije vrednosti

UMETNOST IN STVARNOST
Darko Suvin: O Brechtovem Manifestu in o poeziji vs. doktrini | Sezgin Boynik: Les vases communicants: forma, politika, zgodovina (Pogovor z Darkom Suvinom)

ODMEVI IN OCENE
Silvija Kavčič: Mariji Vogrič v slovo

Borec 727-729

AUTHOR'S ABSTRACTS

> order printed publication

BOREC 730-732
IN MEMORIAM ELLEN MEIKSINS WOOD


UVODNIK
Tibor Rutar: Politična teorija in historična sociologija Ellen Meiksins Wood

ELLEN MEIKSINS WOOD
Ločitev ekonomskega od političnega v kapitalizmu

ŽIGA HORVAT
Tako imenovane buržoazne revolucije

ANKICA ČAKARDIČ
John Locke in agrarni kapitalizem: prispevek k socialnozgodovinski analizi

ELLEN MEIKSINS WOOD
Modernost, postmodernost
Neskončna vojna


LEV CENTRIH
Ellen Meiksins Wood in zgodovina tranzicije na Slovenskem

246 pages, price 10 €

Borec 730-732

AUTHOR'S ABSTRACTS

>order printed publication

176 pages,  price 10 €