DOMOV

REVIJA BOREC

O NAS

KONTAKTI

POVEZAVE

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005-2011

aRHIV V PDF

impresum

navodila avtorjem (PDF)

BOREC 685-689

ARHIVI SPOMINA
Carlo Spartaco Capogreco: Fašistična taborišča  (Uvod)
Bogdan Osolnik: Na poti k zmagi
Miklavž Komelj: Ob objavi neznane partizanske igre Bogdana Osolnika

HORIZONTI ZGODOVINE
Darko Suvin 15 tez o komunizmu in Jugoslaviji ali dvoglavi Janus emancipacije prek države
Marko Ristić Filiala stvarnosti
Aleksandar Vučo, Oskar Davičo idr. Pozicija nadrealizma
Ivana Momčilović Za »to« Jugoslavijo

FUMETNOST IN STVARNOST
»Više to nije država o kojoj su pričali moji stričevi«:(d)robni zapiski o vprašanju solidarnosti in (pre)živetja

Lidija Radojević: Solidarnost (Uvodna beseda)
Branko Bembič: K zgodovini nekega poraza: vprašanje subjekta v kapitalizmu
Mileta Mijatović: Rad / Delo
Marko Kostanić: Delo med nevtralizacijo in mitologizacijo
Nina Vodopivec: Preoblikovanje tovarniških režimov in nove delavske subjektivitete
Primož Krašovec: Ekspropriacija črne škatle: kriza, nova inovacijska politika in družba znanja
Aldo Milohnić: O »produktivizaciji« in »fleksibilizaciji« delavcev (v kulturi)
Maja Breznik: Proletarizacija delavcev v kulturi
Stipe Ćurković: Heteronomija dela / avtonomija estetskega
Rok Benčin: Obrobni zapis o umetniški solidarnosti
Jurij Meden: Prihodnost filma v deželi medvedov

ODMEVI IN OCENE
Marko Vrhunec: Svet na razpotju
Cvatka Hedžet Tóth: Pokončna drža oporečništva: ob izidu knjige Petra Kovačiča Peršina Duh inkvizicije

+ priloga

DVD

PRILOGA: DVD z dokumentarnima filmoma Nike Autor V deželi medvedov in Solidarnost

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

> PDF

552 strani, cena 5 €

 

 

BOREC 690-693

Božo Repe: Velja govorjena beseda
Govor za proslavo v Dražgošah, 13. 1. 2013)

ARHIVI SPOMINA
Majda Senčar: Okruški (črtice)
Simona Zorko: Rdeč nagelj za spomin (spremna beseda)
Stanislav Južnič: Dedek in stric na razpotju: v spomin na Ladislava Kiauto

HORIZONTI ZGODOVINE
Anej Korsika: Politične implikacije Postonove teoretske prenove marksizma
Moishe Postone: Lukács in dialektična kritika kapitalizma
Moishe Postone: Teoretizirati sodobni svet: Robert Brenner, Giovanni Arrighi, David Harvey
Sašo Furlan: Vrednostna forma, abstraktno delo in denar

FUMETNOST IN STVARNOST
Jan Baudouin de Courtenay: Vpliv jezika na svetovni nazor in na razpoloženje
Peter Weiss:Iz življenja in dela poljskega jezikoslovca Jana Baudouina de Courtenayja (Spremna beseda)
Maja Murnik: Oder 57: začetki gledaliških inovacij v specifičnih družbenopolitičnih razmerah


ODMEVI IN OCENE
Tea Hvala: Kaj je ostalo od feministične levice?
Andrej Adam: Marxovo pojmovanje odtujitve
Tanja Česen: Družbena pogodba in enakost ljudi kot temelj sodobne socialne Evrope
Mitja Peruš: Zakaj je potrošništvo samomorilsko?
Cvetka Hedžet Tóth: Pravica do upora – etični imperativ; I del: Antropologija uporništva

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

> PDF

408 strani, cena 5 €