DOMOV

REVIJA BOREC

O NAS

KONTAKTI

POVEZAVE

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005-2011

aRHIV V PDF

impresum

navodila avtorjem (PDF)

BOREC 703-705

Kazalo

ARHIVI SPOMINA

Uvodnik

DARIO MATIUSSI
Italijanska koncentracijska taborišča za slovenske in hrvaške civiliste: zgodba o tragediji za domačim dvoriščem in o razlogih za dolgo tišino

BORIS GOMBAČ
Zakaj raziskovati taborišča danes?

METKA GOMBAČ
Arhivsko gradivo iz obdobja druge svetovne vojne v Arhivu Republike Slovenije

ALESSANDRA PIANI
Spomin na koncentracijsko taborišče v Gonarsu (1941-1943) v ustnem pričevanju krajevnega prebivalstva

PAOLA BRISTOT
Don Kihot v Gonarsu: risbe Nikolaja Pirnata v zbirki družine Cordaro
Likovna priloga

HORIZONTI ZGODOVINE
MOISHE POSTONE
Holokavst in trajektorija 20. stoletja

SLAVOJ ŽIŽEK
Kaj hoče Evropa?

UMETNOST IN STVARNOST
MIROSLAV KRLEŽA
Evropa danes

OSKAR DAVIĆO
Srečanje s Krležo

VARJA VELIKONJA
In memoriam. Maruša Krese: Da me je strah?

ODMEVI IN OCENE
BOŽO REPE
Dušan Nečak: "Ostpolitik" Willyja Brandta in Jugoslavija (1963-1969)

GAL KIRN
Spominski park v Grahovem: od ideologije narodne sprave do odprtega zagovora fašizma

SVET ZZB NOB SLOVENIJE
Suverena država Slovenija - danes

AVTORSKI IZVLEČKI ¸

> naročilo tiskovine

216 strani, cena 10 €

 

 

BOREC 706-708

Kazalo

ARHIVI SPOMINA


MIROSLAV KRLEŽA
Davni dnevi
Domobranca Gebeš in Benčina se pogovarjata o Leninu

HORIZONTI ZGODOVINE
LILIJANA BURCAR
Izkrivljanje in degradacija samoupravnega socializma v imenu liberalnega feminizma in novodobnega »antifa«

MICHAEL LEBOWITZ
Ponovno izumljanje socializma

PRIMOŽ KRAŠOVEC
Razpoke v socialističnem trikotniku

UMETNOST IN STVARNOST
LEV KREFT
Kapitalizem in umetnost v marksistični estetiki

ANNA-KATHARINA GISBERTZ
O Karlu Marxu, sublimnem in komičnem

RACHEL AUMILLER
Komična tesnoba: Hegel in Marx o gledališkem in historičnem prizorišču komedije

DANIEL HARTLEY
Stil v marksistični tradiciji

BENJAMIN NOYS
Estetika krize: forme romana in forme vrednosti

ODMEVI IN OCENE
NENA ŠKERLJ
Razstava labirint časa kot spoznavno-estetski vrtinec

 

Borec 706-708

AVTORSKI IZVLEČKI ¸

> naročilo tiskovine

222 strani, cena 10 €

 

 

BOREC 709-711

Kazalo

ARHIVI SPOMINA


LOJZE MASLO, BOŠTJAN PETERNELJ
Partizansko gibanje v Brkinih in slovenski Istri

DUŠANN ŠČAP
Apaška dolina v letih 1941-1945

HORIZONTI ZGODOVINE
DAMIAN MILLET, ERIC TOUSSAINT

Revizija dolga, odpis, drugačna politika

UMETNOST IN STVARNOST
ANA HOFMAN, MARTIN POGAČAR
Partizanski upor danes? Glasbene prakse NOB in družbena angažiranost

ALENKA SPACAL
Od (ne) upodobitev teme abortusa k poskusom pisanja o splavu

ODMEVI IN OCENE
STANISLAV JUŽNIČ
In memoriam. Stane Južnič v življenju in znanosti.

CVETKA HEDŽET TÓTH
Moralni napredek - konec okrutnosti in nasilja.

 

Borec 709-711

AVTORSKI IZVLEČKI ¸

> naročilo tiskovine

216 strani, cena 10 €

 

 

BOREC 712-714
tematska številka
O IZKORIŠČANJU, NADVLADI IN RAZREDIH

SAŠO FURLAN, TIBOR RUTAR
Uvod: Je teorija razredov mrtva?

O RAZREDNI DOMINACIJI
GÁSPÁR MIKLÓS TAMÁS
Resnica o razredih

TIBOR RUTAR
Zakaj delavski razred? Zapoznela kritika Gorzeve kritike Marxa

SAŠO FURLAN
Odtujitev kot razpredmetenje: o Marxovi teoriji konstitucije brezsubstančne subjektivnosti

MICHAEL HEINRICH
Vsiljivci z Marxa: o rabah marksovske teorije in težavah njenega sodobnega branja

WERNER BONEFELD
Kapital kot subjekt in eksistenca dela

VIVEK CHIBBER
Kapitalizem, razred in univerzalizem: pobeg iz slepe ulice postkolonialne teorije

ALEKSANDAR STOJANOVIĆ
Jugoslovanski socializem – primerjava razrednih pristopov

O SPOLNI DOMINACIJI
ANDREA JOVANOVIĆ
Antifašistična fronta žensk v času socialistične družbene transformaciji

DORA LEVAČIĆ
Ne/produktivni odnos med marksizmom in feminizmom

MAYA ANDREA GONZALES
Spolno zaznamovana cirkulacija: branje skritega reprodukcije

MARTHA GIMENEZ
Kapitalizem in zatiranje žensk: vrnitev k Marxu 

Borec 712-714

AVTORSKI IZVLEČKI ¸

> naročilo tiskovine

272 strani, cena 10 €