DOMOV

REVIJA BOREC

O NAS

KONTAKTI

POVEZAVE

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005-2011

aRHIV V PDF

impresum

navodila avtorjem (PDF)

BOREC 715-717

Kazalo

UVODNIK

ARHIVI SPOMINA

GAL KIRN
Politika preloma in dolgoročne posledice NOB

DAVIDE CONTI
ZDA, Velika Britanija in Vatikan: protikomunistična fronta in vprašanje italijanskih vojnih
zločincev

JANEZ IVAN PAJK
Spomini na vojne dni
(Predgovor: Urška Pajk)

HORIZONTI ZGODOVINE
PRIMOŽ KRAŠOVEC
Evropska politika in (neo)fašizem

SAŠO FURLAN
Zapiski o anitsemitizmu

ISHAY LANDA
Množična histerija ali razredno dejanje? Marksistična in liberalna svarila pred fašizmom

BRIAN PETERSON
Regionalne elite in vzpon nacionalsocializma, 1920–1933

MLADEN ZOBEC
O Sohn-Rethlovi teoriji fašizma

UMETNOST IN STVARNOST
UMETNOST IN MARKSISTIČNA TEORIJA V KONTEKSTU KRITIKE POLITIČNE
EKONOMIJE (I. del )

LEV KREFT

Uvod
V pričakovanju marksistične estetike

JERNEJ KALUŽA
»Naravna selekcija« v svetu umetnosti

MIŠKO ŠUVAKOVIĆ
Sive cone – politična ekonomija skozi oblike življenja

DARKO ŠTRAJN
Kaj še lahko pomeni diskurz avre?

REBEKA VIDRIH
Marksistična zgodovina umetnosti: kaj je z njo?


ODMEVI IN OCENE
CVETKA HEDŽET TÓTH
O dialogu kot človeškosti (II. del)
 

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

304 strani, cena 10 €

 

 

BOREC 718-720

Kazalo


ARHIVI SPOMINA

MARC BLOCH
Izpraševanje vesti nekega Francoza

AVGUŠTINA ZEVNIK
Pesmi, risbe...

URŠKA  PAJK
Življenje minljivo, kakor dih...
Avguština Zevnik - Gusti (1927-1947) (Spremna beseda)

HORIZONTI ZGODOVINE
SILVIA FEDERICI
Postavljanje feminizma znova na noge

Feminizem in politika skupnega v dobi prvotne akumulacije

THOMAS PIKETTY
Plačna neenakost in neenakost človeškega kapitala


UMETNOST IN STVARNOST
UMETNOST IN MARKSISTIČNA TEORIJA V KONTEKSTU KRITIKE POLITIČNE
EKONOMIJE (II. del )

ALDO MILOHNIĆ

Metarmofoze blaga na umetnostnem trgu

NASTJA VIDMAR
Umetnost in gledališče v kontekstu kritike neoliberalnega kapitalizma

MILOŠ KOSEC
Arhitektove dileme v dobi globalnega kapitalizma

JANEZ KARDELJ
Blišč in beda kaprealizma in socrealizma

POLONA TRATNIK
Interveniranje v svet in svetost potrošnje

HESTIA BAVELAAR
Umetnostna zgodovina brez meja?

ODMEVI IN OCENE
LEV KREFT
Božidar Debenjak in "rdeči" Problemi

VLADO VRBIČ
Kdaj se je v resnici rodil pesnik Kajuh
 

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

240 strani, cena 10 €

 

 

BOREC 721-723

MONOGRAFSKA ŠTEVILKA
FAŠIZEM IN DRŽAVA

Uredili Martin Hergouth, Tibor Rutar, Tanja Velagić


Uvodnik

PRIMOŽ KRAŠOVEC
Rasizem, odvečnost, begunstvo

GÁSPÁR MIKLÓS TAMÁS
Etnicizem po nacionalizmu: korenine nove evropske desnice

BENNO TESCHKE
Buržoazna revolucija, državna formacija in odsotnost mednarodnega

ISHAY LANDA
Fašizem kot preskusni kamen napredka?

MARTIN HERGOUTH
Kaj nam lahko Hegel pove o totalitarizmu?

ANŽE DOLINAR
Logika izključitve in njeni »sovražniki«

TIBOR RUTAR
Država, meddržavni sistem in kapitalizem: različni pristopi

SAMI KHATIB
Estetizacija politike: ponovno branje Benjaminove teorije fašizma

Avtorski izvlečki /Author's abstracts

Borec 721-723

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

152  strani, cena 15 €

 

 

BOREC 724-726

MONOGRAFSKA ŠTEVILKA
SKRITI OTROCI DRUGE SVETOVNE VOJNE

uredila Blaž Vurnik in Tanja VelagićUvodnik

BLAŽ VURNIK
Ilegalčki – ljubljanski otroci druge svetovne vojne

JOHANNES-DIETER STEINERT
Med prisilnim delom in ponemčevanjem: beloruski Banditenkinder v Auschwitzu, Majdanku, Potulicah in Konstantinovu

MAJA NIKOLOVA
Vojne sirote in otroško mesto Nedić

POTHITI HANTZAROULA
Skriti otroci in povojna rehabilitacija judovske skupnosti v Grčiji

JAKOVOS ANIFANTAKIS
Njihova lastna vojna: pisatelji, ki so kot otroci izkusili drugo svetovno vojno in grško državljansko vojno

GANNA ULIURA
Sestri Portnov v sovjetski otroški literaturi: hagiografski motivi, sestrske kode, iniciacijski obredi

EULŔLIA COLLELLDEMONT PUJADAS, NÚRIA PADRÓS, PILAR PRAT
Analiza reprezentacij otrok med drugo svetovno vojno v španskih propagandnih filmih

ULLA SAVOLAINEN
Otroški spomini na hrano kot izraz sprememb, vrednot in družbene dinamike: primer naracij karelijskih evakuirancev na Finskem

AJA EZAVA

Izrinjeni spomini: japonski otroci, rojeni med vojno, zgodovina ter spomin na japonsko okupacijo Nizozemske vzhodne Indije

BAARD HERMAN BORGE
Šolske izkušnje otrok kolaborantov, 1940–1960

ARNE LAND
Moja zgodba

KORNELIJA AJLEC
Puščavski otroci: prispevek k zgodovini jugoslovanskih begunskih taborišč druge svetovne vojne v Egiptu

DEBORAH ROGOZNICA
Odnos povojne jugoslovanske vojaške uprave in ljudskih oblasti do otrok in otroštva v coni B Julijske krajine in coni B Svobodnega tržaškega ozemlja, 1945–1954

DOMENICA LA BANCA
Skrb za otroke – žrtve vojne v Italiji: psihopedagoški zdravstveni centri

KATARINA JURJAVČIČ
Fotografska podoba, zapisovalka otroške vojne usode

Avtorski izvlečki / Authors' abstracts

Borec 724726

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

185  strani, cena 15 €