DOMOV

REVIJA BOREC

O NAS

KONTAKTI

POVEZAVE

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005-2011

aRHIV V PDF

impresum

navodila avtorjem (PDF)

Revijo Borec je decembra 1948 ustanovila Zveza združenj borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja Slovenije (prva številka je izšla leta 1949), izdajala jo je založba Borec, nato založba Mladika, od leta 1993 Publicistično društvo ZAK, od leta 2013 pa založba Sophia. Revija se je postopno razvijala iz borčevskega glasila v strokovno, humanistično, meddisciplinarno in širšo družbeno kritično publikacijo, ki temelji na mednarodnem in medgeneracijskem sodelovanju. Letno izide 9 številk v obliki dveh zvezkov. Osrednjo vlogo imata proučevanje zgodovine in refleksija aktualnih tem družbene stvarnosti, še posebej z vidika nujnosti zgodovinskega spomina ob splošnih trendih zgodovinskega revizionizma, abstrahiranja, dekontekstualizacije in anestetiziranja konfliktnih segmentov družbene stvarnosti. Revija se ne osredinja izključno na vojno zgodovino in tematiko NOB-ja, prav tako NOB-ja ne zvaja na ideologijo in folkloro, temveč razvija njegovo temeljno razsežnost uporništva kot razrednega boja in družbenega transformiranja (gl. še Janko Pleterski: Preklicati revolucijo v slovenski zgodovini? in Primož Krašovec: Razredni boj v novi ekonomiji).

Revija je dostopna tudi kot elektronska knjiga v obliki PDF posameznih člankov ali celotnih številk, ki jih lahko naročite po elektronski pošti.

Zvezki starejših letnikov so v PDF obliki brezplačno dostopni v celoti.

IVE ŠUBIC, PARTIZANSKA LJUBEZEN (izrez), 1958

LESOREZ, 45 x 62 cm

V LASTI SALY DE BREA ŠUBIC

Za pregledovanje datotek PDF morate imeti nameščen Adobe Acrobat Reader. Če ga še nimate nameščenega, si ga lahko brezplačno pretočite tukaj.

Revijo je mogoče kupiti tudi na spletnem naslovu založnika - www.zalozba-sophia.si.