DOMOV

REVIJA BOREC

O NAS

KONTAKTI

POVEZAVE

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2005-2015

aRHIV V PDF

impresum

navodila avtorjem (PDF)

BOREC 775-777

Anton Erjavec
Spomini partizana Robina

Vsak padli tovariš je bil tvoj prijatelj, del tebe.
Ko ga ni bilo več, si čutil praznino in slutnjo,
da se iz naslednjega boja morda tudi sam ne boš vrnil.
[…] Danes, ko pišem te spomine, še z večjo gotovostjo trdim, da je bil vsak borec, ki je preživel to golgoto, pravi heroj in vreden vsega spoštovanja – ne glede na to, ali je bil na vodilnem položaju ali samo kuhar ali mulovodec. Vsak je prispeval v boju za svobodo.
 


Kazalo

Okolje in čas
Otroška leta
Prigode iz šolskih dni
Vojna je bila pred vrati, prihod okupatorja
Kako smo otroci kljubovali Italijanom
Odpor se je začel
Postal sem partizan
Prihod v II. grupo odredov
Ognjeni krst partizana Robina
Organizirano delovanje partizanov
Partizanska zaprisega
Bitka na Jančah
Delovanje partizanov
Pohod na Štajersko
Na Štajerskem
Reorganizacija partizanskih enot
Bitka na Dobrovljah
Izdaja
Vrnitev na Dolenjsko
Prihod ranjencev v Podlipoglav
Vrnitev v domače kraje
Baza 20
Delovanje kurirjev
Napad na Bosiljevo
Napad na Pleterje
Uničenje postojanke Ambrus
Sovražna gnezda so padala drug za drugim
Imeli smo upanje
Napad na Plešivico
Obveščevalci so zatajili
Bitka v Jelenovem žlebu
Miniranje viadukta v Borovnici
Napad na postojanko Sela pri Šumberku
Pomlad leta 1943
Organizirali smo napad za napadom
Zbor brigad avgusta 1943
Srečanje s plavogardisti
Bitka za Turjak
Postal sem borec bataljona VOS
Krutosti vojne nisem dojel: sojenje ujetnikom
Italijane so zamenjali Nemci
Kako so me ujelil Nemci
Transport v taborišče Dachau
Ich bin 58.800 – Dachau, november 1943 – 15. maj 1945
Svoboda
Domov
Prekmurje
Prihod v Celje
Namesto zaključka

 

> naročilo tiskovine

200 strani, cena 12 €

 

 

BOREC 778-780

ARHIVI SPOMINA
Srebrenica – 25 let pozneje

SAMIRA KENTRIĆ
Husein Dedić - Hule: pilot iz jame

KRISTINA BOŽIČ
Maraton za spomin

MAŠA DURKALIĆ
»Ne štancam knjig« – pogovor z Emirjem Šakovićem

DAMIR ARSENIJEVIĆ
Nepodkupljivost življenja

HORIZONTI ZGODOVINE
Alžirski osvobodilni boj

BLAŽ GSELMAN
Uvodnik

ELAINE MOKTEFI
Selitev v Alžir

Srečanje s Črnimi  panterji

MOHAMED DIB
Okrutna noč (odlomek)

JOHN MAERHOFER
Ponovni pogled na Alžirijo: imperializem, odpor in dialektika nasilja v Okrutni noči Mohameda Diba

FABIEN SACRISTE
Analiza zaposlitvene krize v kolonialni Alžiriji: nasprotje med tradicionalnim in mezdnim delom v alžirskem opusu Pierra Bourdieuja

BLAŽ GSELMAN
Alžirija: breme kolonialnega jarma

KRISTINA BOŽIČ
Alžirska vzporednost

Mila Turajlić, dokumentaristka

UMETNOST IN STVARNOST

ERIK VOGT
Estetika kot eksces: Mario Perniola in Jacques Rancičre

JELKA KERNEV ŠTRAJN
Ekokritika kot subverzivna estetika

ODMEVI IN OCENE

CVETKA HEDŽET TÓTH
Svoboda eksistencialistov

AVTORSKI IZVLEČKI / AUTHORS' ABSTRACTS
 

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

256 strani, cena 8  €

 

 

BOREC 781-783

ARHIVI SPOMINA

KOČA POPOVIĆ
Za pravilno oceno osvobodilne vojne narodov Jugoslavije

SREĆKO PULIG
Pogovor z zgodovinarjem Stefanom Gužvico

URŠKA PAJK
Bili so Odpisani, Ukana in Jamov park …: spomini na otroštvo

 

HORIZONTI ZGODOVINE

LILIJANA BURCAR
Zakaj sta feminizem in antirasizem sestavna dela razrednega boja

MINEA RUTAR
Razredni boj in izpraznjenost sodobne liberalne demokracije

UMETNOST IN STVARNOST

BLAŽ GSELMAN
Reprezentacije družbene reprodukcije v uprizoritvenih praksah
Vprašanje dela v polju umetnostnih praks

Skupina EDICIJA JUGOSLAVIJA
Avantgarde odpora – odpori avantgardi: revolucije in refrakcije, III. del

BILJANA ANDONOVSKA
Prvi socialno-utopični in znanstvenofantastični roman za otroke: uvod v Sprehod skozi prihodnost

MALA ZORA
Sprehod skozi prihodnost

ODMEVI IN OCENE

CVETKA HEDŽET TÓTH
Pristna doslednost Svetlobnice

AVTORSKI IZVLEČKI / AUTHORS' ABSTRACTS
 

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

232 strani, cena 8  €

 

 

BOREC 784-786
Prihodnost dela in šole: utopija ali distopija?
ur. Sašo Furlan ter Marko Bauer in Primož Krašovec
 

I. DELO IN TEHNOLOGIJA: AVTOMATIZACIJA PROIZVODNJE IN PRIHODNOST DELA
ur. Sašo Furlan

MICHAEL ROBERTS
Roboti in umetna inteligenca: socialistična utopija ali kapitalistična distopija?

MICHAEL HEINRICH
»Fragment o strojih«: marksovska zmota v Očrtih in njeno preseganje v Kapitalu

TOMISLAV MEDAK
Oviranje tehnoloških sprememb: kapitalizem, tehnološki razvoj in družba po delu

MATTEO GADDI, NADIA GARBELLINI 
Vplivi industrije 4.0 in mednarodnih proizvodnih verig na delovno silo

ALLIN COTTRELL, PAUL COCKSHOTT
Kalkulacija, kompleksnost in planiranje: ponovno o razpravi o socialistični kalkulaciji

MARTIN HERGOUTH
O podtalni etiki trga: pripombe k zgolj tehničnemu pristopu k problemu centralnega planiranja

KRISTINA BOŽIČ
»Vizija ni le stvar besed, ampak praks tu in zdaj« – pogovor s Tomislavom Medakom

 

II. ŠOLA IN REFLEKSIVNA NEMOČ
ur. Marko Bauer in Primož Krašovec

PRIMOŽ KRAŠOVEC
Konec šole
(Uvodnik)

MARK FISHER
Refleksivna nemoč

 RICHARD SCOTT BAKKER
Nevroznanost kot sociokognitivno onesnaženje

ARMEN AVANESSIAN
Akceleracija univerze

AVTORSKI IZVLEČKI / AUTHORS' ABSTRACTS
 

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

200 strani, cena 12  €