DOMOV

REVIJA BOREC

O NAS

KONTAKTI

POVEZAVE

Revijo Borec je decembra 1948 ustanovila Zveza združenj borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja Slovenije (prva številka je izšla leta 1949), izdajala jo je založba Borec, nato založba Mladika, od leta 1993 Publicistično društvo ZAK, od leta 2013 pa založba Sophia. Revija se je postopno razvijala iz borčevskega glasila v strokovno, humanistično, meddisciplinarno in širšo družbeno kritično publikacijo, ki temelji na mednarodnem in medgeneracijskem sodelovanju. Letno izide 9 številk v obliki dveh zvezkov. Osrednjo vlogo imata proučevanje zgodovine in refleksija aktualnih tem družbene stvarnosti, še posebej z vidika nujnosti zgodovinskega spomina ob splošnih trendih zgodovinskega revizionizma, abstrahiranja, dekontekstualizacije in anestetiziranja konfliktnih segmentov družbene stvarnosti. Revija se ne osredinja izključno na vojno zgodovino in tematiko NOB-ja, prav tako NOB-ja ne zvaja na ideologijo in folkloro, temveč razvija njegovo temeljno razsežnost uporništva kot razrednega boja in družbenega transformiranja

ZALOŽBA SOPHIA
zavod za založniško dejavnost
Einspielerjeva 6, p.p. 2619
1101 Ljubljana
t: 01 434 49 35

e: info@zalozba-sophia.si
 
v.d. direktorica založbe
Tanja Velagić
 
odgovorna urednica 
Tanja Velagić
e: tanja.velagic@zalozba-sophia.si
 
prodaja in tajništvo
Karmen Kovačič
e: narocila@zalozba-sophia.si

davčna št. SI56 13 74 35 38

 
transakcijski račun pri Abanki d.d.
IBAN: SI56 0510 0801 1018 028


Revija  izhaja ob denarni podpori Javne Agencije za knjigo Republike Slovenije.


Publicistično društvo ZAK, davčna številka SI13 74 35 38, je uvrščeno na seznam upravičencev, ki se jim lahko nameni do 0,5 % dohodnine (Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije, Uradni list RS, št. 30/07).

Dokumentacija za namenitev dela dohodnine
Prodajna mesta v knjigarnah:

KOPER: knjigarne založb Libris in Mladinska knjiga
LJUBLJANA: knjigarne založb Mladinska knjiga (Konzorcij), Knjigarna Sanje, SAZU (Azil)
MARIBOR: knjigarne založb Litera in Mladinska knjiga
NOVO MESTO: knjigarne založb Goga in Mladinska knjiga
TRST: Tržaška knjigarna/Libreria Triestina
TRŽIČ: knjigarna založbe Učila international (Felix)
DRUGOD PO SLOVENIJI: knjigarne založbe Mladinska knjiga


urejanje internetne strani: NAŠA KRILA

REVIJO BOREC LAHKO NAROČITE TUDI NA SPLETNIH STRANEH ZALOŽBE SOPHIA