DOMOV

REVIJA BOREC

O NAS

KONTAKTI

POVEZAVE

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005-2011

aRHIV V PDF

impresum

navodila avtorjem (PDF)

BOREC 626-629

ARHIVI SPOMINA
Ante Rusković: Spomin na Havaje. Goli otok 1951-1953 | Tilka Rusković: Beležka o avtorju | Vesna Česen: Spremna beseda

HORIZONTI ZGODOVINE
Cvetka Hedžet Toth: Avtobiografija spolitiziranega stoletja | Mednarodna mreža za vključujočo demokracijo: Revija Inclusive Democracy

UMETNOST IN STVARNOST
Tanja Verlak: Subjektivno-dokumentarna fotografija | Viktor Kolař: Spremna beseda | 11. festival sodobne umetnosti MESTO ŽENSK: NE/VARNOST: Marina Gržinić: Varnostne zaponke za zgodovino | Mojca Puncer: Bodylab: telesni laboratorij posebne vrste | Olivera Erić: Feminizem in umetnost - razmišljanja o festivalu Mesto žensk | Pogovor z Marino Gržinić pred izidom knjige TRENUTKI ODLOČITVE: Ana Vujanović: "To ni rdeča, kri je!"

UTOPISTIKA
Tomaž Herga: Marxovi duhovi, internacionala spodobnih občutkov & popoln zločin | Marko Štempihar: Marx proti Shylocku - o Beneškem trgovcu in njegovih naslednikih | Dragana Savič: Romantični protikapitalizem in Simmlovo pojmovanje kulture - problem nadvlade objektivne forme nad subjektivno | Filozofija športa: Lev Kreft: Uvod | Michele Friend: Klasična dresura kot oblika umetnosti | Mike McNamee: Transhumanizem in moralna topografija športne medicine | Heather Sheridan, Scott Fleming: Privolitev po zastopniku in po nadomestni osebi: nekaj etičnih težav | Lev Kreft: Strel v filozofiji športa

naslovka_626-629

RAZPRODANO

AVTORSKI IZVLEČKI

> PDF

BOREC 621-625

V-SA-J
Roberto Dedenaro: Pesmi (prevod Jolka Milič)

ARHIVI SPOMINA
Božo Repe: 60 let od konca druge svetovne vojne. O simbolih, praznikih in prevrednotenju zgodovine | Ekaterina Kostov: Izseljevanje prebivalcev iz nekdanjega Okraja Koper - Cone B Svobodnega tržaškega ozemlja | Mateja Malnar Štembal: Analiza fonda Kulturbunda v arhivu MNZ

PRISPEVKI ZA KULTURNO ZGODOVINO
Pierre Bourdieu: V Alžiriji. Pričevanja (podobe) izkoreninjenosti | Marina Gržinič Mauhler: Bourdieujev protikolonialni pogled | Lev Kreft: Pierre Bourdieu - kulturni kapital in estetika | Ksenija Berk: Fotografija, vojne in kolonializem

UMETNOST IN STVARNOST
Henna Asikainen in Silvana Macedo: Intimna brezmejnost | Ulla Karttunen: Filozofija v spalnici - izzivanje meje med umetnostjo in stvarnostjo | Alessandro Bertinetto: Umetnost, estetika in globalizacija | Erik M. Vogt: Vrnitev Realnega v popularno kulturo in (abjektno) umetnost | Mojca Puncer: Neznosna lahkost podobe: brazilske favele med utopično vizijo in stvarnostjo | Marina Gržinič Mauhler: Oblikovanje in spodbijanje (dokumentarnega) pomena v umetniškem delu

PRVENCI
Vesna Česen: Lirski fragmenti mišljenja (pesmi)

UTOPISTIKA
Marko Štempihar: Alain Badiou o resnici kot zvestobi | Igor Papež: Celostni pogled

ODMEVI IN OCENE
Rapa Šuklje: Marija Vogrič, Tek po zunanjem krogu | Todor Kuljič: O sodobnem proti-protifašizmu

336 strani

Borec 621-625

RAZPRODANO

AVTORSKI IZVLEČKI

> PDF

339 strani

 

 

BOREC 635-638

ARHIVI SPOMINA
Eva Egermann: "Naproti svobodi ..." – pogovor z Apollonio (Lonki) Schellander in Ano Zablatnik, Fritzem Propstom, Irmo Schwager, Hansom Landauerjem, Jonnyjem Moserjem in Irmo Trksak

HORIZONTI ZGODOVINE
Zgodovina/Spomin: 12. mednarodni festival Mesto žensk: Mirjam Milharčič Hladnik: Uvod: spomin in pozaba | Eva Egermann in Christina Linortner: Projekt "Hiša Schütte"

UMETNOST IN STVARNOST
Eduard Stepančič in konstruktivistični princip | Lev Kreft: Uvod | Aleksandar Flaker: Bumerang Eduarda Stepančiča | Petja Grafenauer Krnc: Od krajev do prostorov in spet nazaj ali iz interiera v mesto. Esej ob delih Viktorja Bernika med leti 2003–2006 | Matija Brumen: Ogledala (portfolio) | Primož Lampič: Poročila iz vzporednega sveta | Mojca Puncer: Fotografske refleksije izsekov predmetne stvarnosti Matije Brumna | Spot 2006: Načini videnja. Mednarodni dnevi fotografije | Tanja Velagić: Uvod | Steve Edwards: Produkcija objektivnosti v fotografiji zgodnjega 19. stoletja | Želimir Koščević: Vertikalna sondaža: Franjo Pommer/Ivan Kukuljević Sakcinski, 1856 | Primož Lampič: Fotografija mariborskega kroga: kopičenje interpretacij skozi čas | Marina Gržinić: Ne povsem/ne prav: zgodovine, telesa in koncepti v sodobni fotografiji | Skupina Trie: Flirtanje s fotografijo | Skupina Trie: Mixed Media (portfolio) | Damjan Kozole: Obrazi | Ksenija Berk: Razstavljeni pogledi: fotografija v očeh kustosa, teoretika in še koga (recenzija)

UTOPISTIKA
Maja Pan: Roza peterokraka | Marko Štempihar: "Ušesa nimajo vek"

ODMEVI IN OCENE
Marina Gržinić: Analiza diskurzov in praks v sodobnem eksperimentalnem gledališču (Mladi levi 2006) | Marko Štempihar: Dialog o pedagogiki upanja (Paolo Freire)

Borec 635-638

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

> PDF

BOREC 630-634

ARHIVI SPOMINA
Janja Slabe: Narodna sprava v slovenskih časopisih

HORIZONTI ZGODOVINE
Sara Köleš: Memento vivere. Friedrich Nietzsche: "O koristi in škodi zgodovine za življenje" | Noam Chomsky v pogovoru z Michelom Foucaultom: Človeška narava: pravičnost proti moči (1971) | Vesna Česen: Etika izbire 

UTOPISTIKA
Ksenija Berk: Nematerialno delo na preizkušnji | Šefik Šeki Tatlić: Logika fleksibilne moči ali posledica refleksije utopičnega v kapitalu 

UMETNOST IN STVARNOST
Marina Gržinić: HI-RES: izredno stanje v sodobnem plesu | Petja Grafenauer Krnc: Več kot vidi oko: od likovne umetnosti do umetnosti, ki gradi na uporabi mnogih čutov: baročna trash estetika Tanje Vujinović in Zvonke Simčič | Walter Seidl: Preobrazba mode in realnosti: fotografije Janeta Štravsa | Nataša Kotar: Od neoavantgarde do retrogarde: portret Petra Mlakarja

KNJIŽNICA ZAK
Patrik Ouředník: Evropeana: kratka zgodovina 20. stoletja | Marina Gržinić, Tanja Velagić (ur.): Trenutki odločitve: performativno, politično in tehnološko

ODMEVI IN OCENE
Nebojša Dragosavac: Zmaga nad fašizmom: šestdeset let pozneje | Marko Štempihar: Dušan Rutar: pisanje za kreacijo upora | Marina Gržinić: Jacques Ranciere: "Nevedni učitelj. Pet lekcij o intelektualni emancipaciji"

335 strani, cena 3 €

Borec 630-634

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

> PDF

397 strani, cena 3 €

 

 

BOREC 644-647

ARHIVI SPOMINA

Silvija Kavčič: Nekaj vidikov o slovenskih jetnicah v ženskem koncentracijskem taborišču Ravensbruck | Priloga: Silvija Kavčič: "Meine liebe Titoline" - Mara Čepič in Rosa Jochmann, prijateljstvo v pismih | Simona Zorko, Domen Zorko: Minčina zgodba 

PORTFOLIO
Joana Zajac Slapničar: Na poti, Dotik modrine | Simona Zorko: Spremna beseda 

HORIZONTI ZGODOVINE
Tea Hvala: Uvod | Veronica Schlid: Razkroj drugega vala feminizma v Čilu in izzivi neoliberalne sodobnosti | Najpomebnejši upor - Tea Hvala v pogovoru z Veronico Schild 

UTOPISTIKA
Maja Breznik, Nina Kozinc: Javna šola med podjetništvom in katekizmom | Tomaž Herga: Etični kodeks osebnih
asistentov in asistentk hendikepiranih oseb

UMETNOST IN STVARNOST
Geografija umetnosti v Sredozemlju | Lev Kreft: S tretjega Sredozemskega kongresa estetike | Raffaele Milani: Estetika sredozemske krajine | Lev Kreft: Teritorializacija umetnosti | Asu Besegen Gençosmanoğlu: Duša in telo – bistvo in oblika: estetska preiskava v arhitekturi | Ines Jerle: Motiv križa s krogom v signetih tiskarjev in založnikov | Monica Sassatelli: Evropa kot krajina; pogled z vidika Evropske konvencije o krajini | Ana Maria Guasch: Medkulturnost in sodobna umetnostna razprava: primeri Muntadasa, Al˙sa in Sierre 

ODMEVI IN OCENE
Mojca Puncer: Spot 2007 – "Kar vidiš, je vse, kar dobiš" | Sandra Križić Roban; Povej mi kar vidiš | Vasja Nagy: Netiho-žitja, ne-stanja | Marina Gržinič: Mladi levi 2007: Kaj je tisto, kar prebudi gledališče sodobnega plesa? | Lev Kreft: Urbane govorice in pohajkovalna čutnost | Mojca Planšak: Boris Vezjak; Sproščena ideologija Slovencev | Nebojša Dragosavac: Nacifašizem, to so drugi. Kaj pa mi? | Mojca Puncer: Recepcija avantgarde, kulturna semiotika in objektni kulturni fenomeni: potencialnost navezav

Borec 644-647

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

> PDF

BOREC 639-643 

ARHIVI SPOMINA
Petra Jager: Pričevanje pisave | Vesna Česen: Umetnost kot bitni način dogajanja smisla in resnice
 
HORIZONTI ZGODOVINE
Maja Pan: Rdeče Zore | Tanja Lesničar Pučko: Manj o tem, kaj, in bolj o tem, kako | Lidija Radojević: Univerzalizacija boja in partikularne zapreke ali med osmim marcem in tisočerimi spoli

PORTFOLIO
Jurij Borštnik: Raziskave nekaterih praks aktivizma v sodobni umetnosti | Petja Grafenauer Krnc: Slika? ... Slika? ... Slika? ... Slika.

UMETNOST IN STVARNOST
Prispevki s simpozija "O ideologiji, umetnosti in politiki" Marina Gržinič: Uvod v treh korakih | Aleš Bunta: Dialektika,ateizem in kapital | Mojca Puncer: "Zahodno-vzhodne fantazije": nove strateške naveze sodobne umetnosti  z estetskim in političnim | Skupina Trie: Intervencije v strukture specifičnih sistemov | Ksenja Berk: Mapiranje slovenske institucionalne likovne kritike | Lidija Radojević: Zvodništvo kapitala in aporije kulturne produkcije | Jasmina Založnik: Preživeti v kulturi | Matej Vatovec: K deleuzovski topološki estetiki | Mojca Planšak: Koliko svobode dejansko pripada svobodnim in skupnostnim medijem? | Simon Macuh: "Vse vidimo, toda hkrati smo slepi." Pogovor z Marino Gržinič

UTOPISTIKA
Primož Krašovec: Marxove kritike in sovražni govori

ODMEVI IN OCENE
Slovenski zbornik 2007: NOB v slovenskem narodovem spominu | Cvetka Hedžet Tóth: Kocbekovo stvariteljsko iskanje

382 strani, cena 3 €

Borec 639-643

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

> PDF

382 strani, cena 3 €

 

 

BOREC 652-656

UVOD
Miklavž Komelj: Zdenka Kidrič - Marjeta  | Danilo Dolci: Nekoč so verjeli....  Ko sunki nevihte naraščajo.Prevod Jolka Milič

ARHIVI SPOMINA
Primož Perko: Varšavska vstaja - uvertura hladne vojne?

HORIZONTI ZGODOVINE
Tanja Česen: Ekonomska zgodovina Slovenije 

UMETNOST IN STVARNOST
Silvan Omerzu: Ne-gib: poslušati z očmi (portfolio)  | Hiša Marije Pomočnice (portfolio) | Simona Zorko: Tišina (spremna beseda) | Marko Štempihar: Film in delfski orakelj - o novem valu v filmu 

UTOPISTIKA
Cvetka Hedžet Tóth: Zastoj teorije | Miklavž Komelj: Srp in kladivo Tine Modotti  | Lidija Radojević: Leto 1968 je bilo po svoje revolucionarno - le vprašati se je treba čigava je bila ta revolucija? | Sara Köleš: Eksperiment v političnem - v kontekstu Deluzovega "Mai 68 n'a pas eu lieu" in perspektivi Markerjevega A Grin without a Cat 

FILOZOFIJA ŠPORTA
Lev Kreft: Uvod  | Carwyn Jones in Scott Fleming: "Iztrebljevalec v vrhunskem športu: konceptualna kritika | Teresa Olivia Lacerda: Ali je še treba govoriti o umetnosti v šport? Klic po estetiki športa  | Lev Kreft:Drama v gledališču in športu | Charlene Weawing: Čutne ustnice in gora mišic: anazliza poziranja golih športnikov  | Radim Šip: Športni miti in moderna ideologija športa

ODMEVI IN OCENE
Tea Hvala: Nedualistična misel. Eve Kosofsky Sedgwick: Dotik občutka | Eve Kosofsky Sedgwick:  Paranoidno branje in reparativno branje oziroma: tako zelo si paranoičen, da si verjetno misliš, da je ta esej o tebi | Majda Mencinger: Tujost  (izbor črtic)  | Tomaž Herga: Razmišljanje nekega anti-filozofa, shizoanalitika in prijatelja konceptov | Mojca Puncer: Bratje in sestre - sprostimo se! (pogovor z Aldom Milohnićem) | Lidija Radojević: Glasbena kuhinja ali sredstvo, ki je preprečilo samomor družbe

Borec 652-656

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

> PDF

BOREC 648-651

PRISPEVKI Z MEDNARODNE KONFERENCE

ODDOGODENJE ZGODOVINE - PRIMER JUGOSLAVIJE
UNEVENTMENT OF HISTORY - THE CASE OF YUGOSLAVIA


Tematska številka ob 60. obletnici revije Borec

UVOD
Primož Krašovec: Oddogodenje po dogodku: spremna beseda komaj preživelega člana Pešadije in priče rojstva koncepta

Kaj početi z zgodovino? Intervencije v sodobno zgodovinopisje in javno rabo zgodovine:
Mateja Ratej: Relativizacija avtorja (zgodovinarja) v slovenskem zgodovinopisju po letu 2000 | Rastko Močnik: Zgodovinopisje kot identitetna vednost: trije slovenski zgodovinarji o razbitju jugoslovanske federacije | Lev Centrih: O pomenu Komunistične partije Slovenije med drugo svetovno vojno in ponjej | Alberto Toscano: Emblemi in rezi: filozofija v zgodovini in proti njej

Spreminjanje revizionizma v zgodovino:
Ozren Pupovac: Ničesar ni bilo – razen kraja, kjer je bilo: Đinđić in Jugoslavija | Slobodan Karamanić: "Resnica in sprava" kot zgodovinski revizionizem: primer dediščine vojn in nasilja v postjugoslovanskem kontekstu | Nebojša Jovanović: Protifašizem med dvema smrtma: intelektualna elita v Bosni in Hercegovini ter njen civilnoLiberalni revizionizem | József Böröcz: Beljenje zgodovin | Catherine Samary: "Polpretekla zgodovina" v družbenoekonomskih analizah Jugoslavije v  obdobju hladnih vojn | Geoffroy Pascal Geraud: Protitotalitarizem brez totalitarizma: francoski "javni intelektualci" o Jugoslaviji na začetku devetdesetih let

460 strani, cena 3 €

Borec 648-651

AVTORSKI IZVLEČKI

> PDF

254 strani, cena 5 €

 

 

BOREC 657-661

ARHIVI SPOMINA
Janko Kostnapfel: Srečanja | Bruno Bettelheim: Individualno in množično vedenje v ektremnih situacijah (1943)
Cvetka Hedžet Tóth:  O zavezniških taboriščih počasne smrti | Tomaž Herga: Shizoanalitična razprava o sesutih iluzijah, o strasteh kot otrocih ekstremnih situacij, o sramu in ironiji, o idejah, o odporih in o emocijah | Lina Lavrenčič: Tihe sipine ob reki življenja (pesmi)  | Vesna Česen: Lina Lavrenčič - interpretinja notranjosti

HORIZONTI ZGODOVINE: SEČIŠČA FEMINISTIČNIH BOJEV
Jelena Petrović: Spomin - politična kategorija spola | Irena Selišnik: Med kritiko in proslavo: zgodovinsko spreminjanje praznovanja žensk | Vida Deželak Barič: Uresničevanje ženske enakopravnosti na Slovenskem med drugo svetovno vojno in takoj po njej | Mojca Ramšak:  Ženske ženskam | Sonja Lokar: Demokracija brez žensk in kako jo spremeniti | Svetlana Slapšak: Kabala in 8. marec | Liljana Burcar: Od socialistične k (neoliberalni) kapitalistični družbenoekonomski ureditvi: redefinicija državljanstva žensk | Tea Hvala: Postsocialistični feminizmi med dvema ognjema

UMETNOST IN STVARNOST
Miklavž Komelj: Sonet | Lidija Radojević: Možnost subverzije v umetnosti danes | Lana Zdravković in Nenad Jelesijević / KITCH, Suzana Milevska, Lev Kreft: Življenje na meji / migracijske subverzije | Lev Kreft: Drugačna inačica subverzije | Lana Zdravković, Nenad Jelesijević / KITCH; Mutacije meja v času nenehnega čakanja || Damir Nikšić: Identiteta četrtega sveta in "nacija islama" | Suzana Milevska: Ne povsem golo življenje | Vladan Jeremić in  Rena Radle:Proticiganstvo in razredni rasizem v Evropi | Živka Valjavičarska: Socialistični subjekti, posocialistične okoliščine v kulturi in neoliberalni razvoj v Bolgariji | Mojca Puncer, Matej Vatovec: Norost in subverzivnost v umetniških praksah

UTOPISTIKA
Andrej Leskovec: Bit kot uganka, človek kot vprašanje | Marko Štempihar: Gilles Deleuze: etika in singularnost

ODMEVI IN OCENE
Peter Svetik in Silvija Kavčič: Triologija Marije Vogrič "Tek po zunanjem krogu" | Alenka Spacal: Pogled, telo in drugost "šengenskih žensk

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

> Ogled  dela revije (flipbook)

> PDF

BOREC 662-665: SPOL, LITERATURA IN KULTURNI SPOMIN V POJUGOSLOVANSKEM PROSTORU
/GENDER, LITERATURE AND CULTURAL MEMORY IN THE POST-YUGOSLAV SPACE


PRISPEVKI Z MEDNARODNEGA SIMPOZIJA
Jelena Petrović, Katja Kobolt: Uvod | Maruša Krese: Pisateljice v Vzhodni Evropi, Pisateljice v Zahodni Evropi | Katja Kobolt: Zagovor primerjalnih pristopov k pojugoslovanskim literaturam kot (transnacionalne) politične prakse ali česa se lahko filologije naučijo od feminizma | Jelena Petrović: Politika feminističnega pisanja/branja/prevajanja | Damir Arsenijević: Politika spomina v "življenju kot aktualnosti"; Mobiliziranje nepodkupljivega življenja: politika sodobne poezije v Bosni in Hercegovini | Ajla Demiragić: Ženske pisave v Bosni in Hercegovini: model za alternativno politiko kulturnega spomina? | Šejla Šehabović: V kakšnem razmerju ste? Pogajanje o intimnem življenju in migracijah v sodobni bosanski ženski poeziji | Renata Jambrešič Kirin: Osebno kot politično: hrvaške  državljanke v (po)vojni republiki besed | Dubravka Đurić: Izzivalne literarne prakse v Srbiji po letu 2000 | Svetlana Slapšak: Nomadski spomini, sedentarna poraba: primer Kosova | Lada Stevanović:  Tradicija in upor: prvine pogrebnega obreda v mirovnem gibanju »Ženske v črnem« med jugoslovanskimi vojnami | Suzana Tratnik: Prevpraševanje neodvisnega založništva

A COLLECTION OF PAPERS FROM THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM
Jelena Petrović, Katja Kobolt: Introduction | Maruša Krese: Women Writers in Eastern Europe; Women Writers in Western Europe | Katja Kobolt: A Plea for a Comparative Approach to Post-Yugoslav Literatures as (Transnational) Political Practice  or What National Philologies Could Learn from Feminism | Jelena Petrović: The Politics of Feminist Writing/Reading/Translating | Damir Arsenijević: The Politics of Memory in "Life as and Actuality"; Mobilising Unbribable Life: The Politics of Contemporary Poetry in Bosnia and Herzegovina | Ajla Demiragić: Women's  Writings in Bosnia and Herzegovina: A Model of an Alternative Politics of Cultural Memory | Šejla Šehabović: What Kind of Relationship Are You In? | Renata Jambrešič Kirin: The Personal as the Political: Croatian Women's Citizens in a (Post) War Republic of Words | Dubravka Đurić: Challenging Writing Practices in Serbia after Year 2000 | Svetlana Slapšak: Nomadic Memories, Sedentary oblivion: The Case of Kosovo | Lada Stevanović:  Tradition And Resistance: Elements Of Funeral Rite In The Pacifist Movement Of Women In Black During The Yugoslav Wars | Suzana Tratnik: Re-investigating Freelance Publishing

408 strani, cena 3 €

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

> Ogled  dela revije (flipbook)

> PDF

392 strani, cena 5 €

 

 

BOREC 667–671

ARHIVI SPOMINA
Jasmina Žgank: Taborišče in ženska | Bruno Bettelheim: Otroci holokavsta | Osvoboditev iz getovskega razmišljanja

HORIZONTI ZGODOVINE
Primož Krašovec: Marksizem danes ali zakaj ukvarjanje z marksizmom danes ni vprašanje zvestobe, temveč zgodovinska naloga | Tanja Česen: O aktualnosti Marxove ekonomske teorije v kapitalizmu 21. stoletja | Srećko Pulig: Upor je mogoče razumeti samo iz socialistične tradicije (pogovor) | Stipe Čurković: Drugačen pojem demokracije?

UMETNOST IN STVARNOST
Ob stoti obletnici Oskarja Daviča
Oskar Davičo: Poezija | Rituali umiranja jezika | Milica Nikolić: Edinstveni Davičo (spremna beseda) | Milica Tomić:
»Jednog dana umesto noći, bljusnuće rafal iz mitraljeza kad drukče svetlost ne može doći« (intervencija v javni prostor)

ODMEVI IN OCENE
Dušan Rebolj: Nesveti Krištof: nedoslednosti in vrline Christopherja Hitchensa | Tomaž Herga: Sveti teror & Terorizem in teroristi | Teja Močnik, Barbara Turk Niskač:
»Dober dan, gospod Mandela, mi smo iz Slovenije«
 

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

> Ogled  dela revije (flipbook)

> PDF

BOREC 672–675

ARHIVI SPOMINA
Miklavž Komelj: Alenka Gerlovič (1919–2010) | Tina Volarič: Film, narejen iz spominov: O nastajanju, prehajanju in trepetanju spomina ob 60. obletnici filma Na svoji zemlji | Franc Križnar: Radovan Gobec (1909–1995)

HORIZONTI ZGODOVINE
Slobodan Karamanić: Totaliteta, partijnost, Slovenci | Miklavž Komelj: Vloga označevalca »totalitarizem« za konstitucijo polja »vzhodne umetnosti«

UMETNOST IN STVARNOST
KRITIČNI PRISTOPI V ESTETIKI

Mojca Puncer: Uvod | Erik Vogt: Razmišljanja o odnosu med umetnostjo in etiko: Badiou, Rancičre in Žižek | Miklavž Komelj: Predavanji o partizanski umetnosti

ODMEVI IN OCENE
»Polne sob s priprtih hodnikov«: (Pogovor z Radharani Pernarčič)

280 strani, cena 3 €

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

> Ogled dela  revije (flipbook)

> PDF

288 strani, cena 3 €

 

 

BOREC 676-680

ARHIVI SPOMINA
Janko Pleterski: Preklicati revolucijo v slovenski zgodovini? | SPOMENICA :Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije ob 70. obletnici OF | Miklavž Komelj: Karel Destovnik – Kajuh: Kdor ni spregledal zdaj ... (Osnutki za nedokončano pesem iz partizanske beležnice) | Boris Anton Weiss: Poljanska dolina ob Kolpi v nemški  ofenzivi oktobra 1943

HORIZONTI ZGODOVINE
Darko Suvin: Marksizem: znanost ali komunizem? Ekonomsko-politične perspektive Borisa Kidriča (Ob šestdesetletnici Kidričevih Tez o ekonomiki) | Cvetka Hedžet Tóth:Bebasta in sramotna ponovitev

PRVENCI
Tinka Volarič: Nevidni ovoj vrtljajev (Pesmi in fotografije) | Vesna Česen: Govorica podob (Spremna beseda)

FILOZOFIJA ŠPORTA
Lev Kreft: Uvod | Jim Parry, Steffie Lucidarme: Izzivi za olimpijske igre mladih, poletne in zimske | Joca Zurc: Ustvarjanje vrhunskega dosežka – med samouresničevanjem in zlorabo | Milorad Gačević, Tamara Đorđević: Šport kot biopolitična praksa | Simona Giordano: Vadba in prehranjevalne motnje | Jernej Pisk: Človeška narava in vprašanje športa | Daniel Levski: Antično telo od Homerja do Aristotela | Kenneth Aggerholm, Ejgil Jespersen, Lars Tore Ronglan: Ko padeš na  finto | Lev Kreft: Lepota nogometne igre

naslovnica: faksimile osnutka Kajuhove pesmi: Kdor ni spregledal zdaj..., iz njegove partizanske beležke

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

> Ogled dela revije (flipbook)

> PDF

BOREC 681-684

ARHIVI SPOMINA
Majda Mencinger:Samogovori (izbor črtic) | Robert Antelme: Revež – proletarec – taboriščnik | Jasmina Žgank Življenje in delo Roberta Antelma (spremna beseda)

HORIZONTI ZGODOVINE
RAZREDNI BOJ PO RAZREDNEM BOJU
Primož Krašovec: Razredni boj po novi ekonomiji  | Anej Korsika: Razredni boj skozi dialektiko konkretnega in abstraktnega  | Sašo Furlan: Kritika politične ekonomije in moderno delavsko gibanje: dialektika teorije in prakse | Rok Kogej: O političnih pogojih postmarksizma  | Mislav Žitko: Politična ekonomija gospodinjstva: financializacija in reprodukcija delovne sile  | Toni Prug: Komunomija: preliminarni zapiski za raziskovalni program  | Mark Lošonc: Fenomenalnost ekonomskega in zaslepljevanje | Lidija Radojević:Boj za javni prostor kot razredni boj

UMETNOST IN STVARNOST
Tea Hvala: Seksizem in homofobija
»kot po navadi«, feminizem »drugače«: Akc metelkova mesto v očeh organizatork festivala Rdeče Zore | Mojca Puncer: Artikulacije prostora, skupnosti, sosedstva – poetike, mikropolitike v sodobni umetnosti: nekaj primerov  | Nena Škerlj: Guernica, guernice in guernice

ODMEVI IN OCENE
Janko Votek: Štefan Kovač – Marko (28. 8. 1910 – 18. 10. 1941): človek, vreden spomina: iz fevdalizma v liberalni kapitalizem | Cvetka Hedžet Tóth: Stéphane Hessel − hrabrost za uporništvo

408 strani, cena 3 €

+ priloga

AVTORSKI IZVLEČKI

> naročilo tiskovine

> Ogled dela  revije (flipbook)

> PDF

304 strani, cena 3 €