DOMOV

REVIJA BOREC

O NAS

KONTAKTI

POVEZAVE

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2005-2011

aRHIV V PDF

impresum

navodila avtorjem (PDF)

Revija  za  zgodovino, antropologijo in književnost
 
izdajatelj in založnik
Založba Sophia
zanjo: Tanja Velagić

urednica
Tanja Velagić
 
Uredniški odbor
Lilijana Burcar, Lev Centrih, Sašo Furlan, Jernej Habjan, Simon Hajdini, Martin Hergouth, Andraž Jež, Anej Korsika, Jernej Kosi, Primož Krašovec, Marko Kržan, Tibor Rutar, Asta Vrečko, Jasmina Žgank

Uredniški svet
Vida Deželak Barič, Damijan Guštin, Lef Kreft, Dušan Nećak, Božo Repe, Cvetka Toth, Nevenka Troha, Mitja Velikonja.
Mednarodni člani: Damir Arsenijević (De Montfort University, Leicester,  Univerzitet u Tuzli), Joachim Becker (Wirtschaftsuniversitat Wien),  Silvija Kavčič (Koordinierungsstelle Stolpersteine Berlin), Michael  Lebowitz (Simon Fraser University in Vancouver), Giulio Mellinato  (Universita  di Milano-Bicocca), Christian Promitzer (Universitat Graz),  Gayatri Chakravorty Spivak (Columbia University), Rolf Woersdoerfer  (Universitat Basel)

oblikovanje
Tomaž Perme, Kinetik
 
tisk
Tiskarna Matformat
 

uredništvo
Einspielerjeva 6, p.p. 2691
1101 Ljubljana
e: tanja.velagic@zalozba-sophia.si
t: 01 434 49 36
 
naročnine tajništvo
Karmen Kovačič
e: narocila@zalozba-sophia.si
t: 01 434 49 35
 
letna naročnina 25 € za fizične osebe | 30 €  za pravne osebe  |
letno izide 12 številk v 4 zvezkih
 
transakcijski račun pri Abanki, d.d. Ljubljana
IBAN: SI56 0510 0801 1018 028
 
UDK 949.712 + 82(05)
ISSN 0006-7725
 


Revija  izhaja ob denarni podpori Javne Agencije za knjigo Republike Slovenije.


Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS 89/99) sodi med proizvode, za katere se plačuje 9,5% DDV

Za pregledovanje datotek PDF morate imeti nameščen Adobe Acrobat Reader. Če ga še nimate nameščenega, si ga lahko brezplačno pretočite tukaj.